Tổng quan những điểm cần phải biết trước khi thuê nhà Xã Đại Áng Huyện Thanh Trì

 

Luật sư giải đáp rằng vấn đề bạn đang thắc mắc tôi xin được tư vấn như sau căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 của pháp lý và Nghị định 108 năm 2006 quy định rất chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều của Luật Đầu tưos-cfb-real-estate-0525-20150524

Tư vấn dễ hiểu

+ Nhờ luật sư tư vấn về việc cho thuê nhà xưởng như thế này chúng tôi là doanh nghiệp chế xuất và công ty chúng tôi có được phép cho thuê lại một phần nhà xưởng của mình không?

+ Luật sư giải đáp rằng vấn đề bạn đang thắc mắc tôi xin được tư vấn như sau căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 của pháp lý và Nghị định 108 năm 2006 quy định rất chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều của Luật Đầu tư

+ Căn cứ nghị định 108 năm 2006 theo Điều 19, Khoản 1 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư và quyền của nhà đầu tư trong khu công nghiệp, chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế. Doanh nghiệp của bạn sẽ được phép cho thuê lại nhà xưởng mà doanh nghiệp không sử dụng theo nghị định 108 năm 2006, điểm c, khoản 1, Điều 19, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Nhưng việc cho thuê nhà xưởng là kinh doanh bất động sản vì vậy việc cho thuê bất động sản này phải tuân theo các quy định của pháp luật về vấn đề kinh doanh bất động sản. Nhà xưởng muốn cho thuê phải đáp ứng các điều kiện của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, Điều 9  và doanh nghiệp của bạn phải thực hiện kê khai nộp thuế theo quy định.

Cách định giá Huyện Thanh Trì

+ Những hộ gia đình và cá nhân có nhu cầu muốn tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức được giao tại quy định của Luật này.

+ Các hộ gia đình, cá nhân sử dụng phần đất thương mại, dịch vụ; đất sử dụng cho các hoạt động khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng làm đồ gốm; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

+ Các tổ chức kinh tế, người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài  muốn sử dụng đất để thực hiện những dự án đầu tư sản xuất về nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; đất xây dựng các công trình công cộng vì mục đích kinh doanh; đất để thực hiện những dự án đầu tư về nhà ở để cho thuê.

+ Hộ gia đình, cá nhân muốn sử dụng đất để xây dựng những công trình công cộng vì mục đích kinh doanh;

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *